לייעוץ והתאמה 077-4243441


תקנון האתר ומדיניות פרטיות


כללי

 1. אתר זה (להלן:"האתר") הנו בבעלות חברת קוד האימון בע״מ ח.פ. 516053063 (להלן: ״החברה״).
 2. השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלת כל התנאים הכלולים בתקנון זה. החברה רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר או לשנותו בכל עת שתחפוץ.
 3. הגלישה באתר ו/או הרשמתך לצורך קבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.
 4. החברה רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש לאתר אם יפר את תנאי התקנון.
 5. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות. הרישום באתר הוא לשימוש האישי והבלעדי של הלקוח. המשתמש אינו רשאי להעביר את הרשאת השימוש לאדם אחר כלשהו. חובה מיוחדת לדייק לחלוטין בכל הפרטים האישיים הנדרשים לצורך הרישום ולצורך הקשר השוטף עם הלקוח.
 6. אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.
 7. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.
 8. כל הזכויות, מכל מין וסוג שהוא, לרבות זכויות היוצרים וזכויות הקניין הרוחני בקשר לאתר ובכל תכניו, הם קניינה של החברה בלבד. אין להעתיק, לשכפל, לצלם, להפיץ, לפרסם או לשמור ברשות המשתמש כל חלק מתכניו של האתר. אין לעשות כל שימוש בכל תמונה, סרטון, עיצוב, טקסט, מידע, קובץ, תוכן, שם מסחרי, סימן מסחר, לוגו או בכל זכות אחרת של האתר מבלי לקבל הסכמת החברה מראש ובכתב.
 9. לקוחות שביצעו הזמנה/רכישה דרך האתר מצהירים, כי קראו תקנון זה ומסכימים לכל הוראותיו ותנאיו ומצהירים כי לא תהיה להם או למי מטעמם כל טענה / דרישה / תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או בעלי האתר ו/או למי ממנהליו ועובדיו בכל הקשור להוראות תקנון זה.
 10. טעות לעולם חוזרת- החברה עושה את מירב המאמצים על מנת לוודא שמלאי האתר יהיה עדכני, אך לעיתים עלולות להיות טעויות וחוסרים בלתי צפויים. אי לכך החברה אינה מתחייבת להחזיק במלאי את כל הפריטים ו/או הדגמים המופיעים באתר.
 11. בנוסף לאמור, החברה עושה כל שביכולתה לוודא כי המידע המוצג באתר הינו המידע המדויק והשלם ביותר, אך לעיתים עלולות להופיע שגיאות או אי דיוקים והחברה לא תישא בכל אחריות הנובעת מהן או קשורה אליהן.
 12. כל המחירים באתר מופיעים בשקלים חדשים וכוללים מע"מ על פי דין. המחירים אינם כוללים דמי משלוח. פירוט עלויות המשלוחים מופיע בפרק "מדיניות המשלוחים" בתקנון זה.
 13. החברה רשאית לעדכן מעת לעת את מחירי הפריטים ואת תעריפי המשלוחים וזאת ללא התראה או הודעה מוקדמת.
 14. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובכל השירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (טאבלט, מחשב נייד, סמארטפון וכיו"ב). כמו כן, תנאים אלה חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות שימוש ברשת האינטרנט ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.
 15. התקנון מנוסח בלשון רבים ו/או זכר מטעמי נוחות בלבד אך מתייחס לכל המינים.
 16. על התקנון יחול הדין הישראלי. סמכות השיפוט לגביו תהא מסורה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל אביב.

מדיניות ביטולים הרשמה/השתתפות בקורס

הגשת מועמדות

 1. מספר המשתתפים בקורס מוגבל, המגיש מועמדות לקורס מודע שהקבלה לקורס כפופה בתהליך הרשמה, מילוי שאלון אישי, מכתבי המלצה וראיון קבלה ע"י מנהל מקצועי אשר בסמכותו אישור קבלה לקורס.
 2. מועמד שנרשם לקורס קוד האימון ו/או קוד הבמה ו/או תהליך אימון אישי מצהיר שמקבל את תנאי ההרשמה וחותם על טופס הצטרפות מפורט.

מעבר בין מחזורים/ מאמנים

 1. בקשה של נרשם למעבר בין מחזורים יתאפשר באישור בכתב של רכזת הקורסים.
 2. בקשה של נרשם למעבר בין מאמנים יתאפשר באישור בכתב של מנהל/ת תחום האימון.
 3. במקרה שמעבר בין מחזורים/ מאמנים אושר בכתב, לא יהיה שינוי בהסדרי התשלום שסוכמו בהרשמה לקורס/ אימון.

ביטול הרשמה לקוד הבמה

 1. במקרה שמועמד שילם דמי הרשמה או שכר השתתפות בקורס אך לא התקבל לקורס בהחלטת בית הספר, הנרשם זכאי להחזר סכום דמי הרישום.
 2. במקרה שהמועמד נרשם ו/או התקבל לקורס, אך מבקש לבטל את הרישום תוך 14 יום ממועד ההרשמה ובלבד שלא התחיל הקורס, רשאי לבטל וישלם את דמי הרישום/מקדמה בלבד ע"ס ₪1000.
 3. במקרה שמועמד התקבל לקורס, אך מבקש לבטל את הרישום החל מ-14 יום לפני תחילת הלימודים, רשאי לבטל וישלם 10% משכר הלימוד המלא של הקורס ע"ס ₪14,900.

ביטול השתתפות קוד הבמה

 1.  במקרה שמשתתף מבקש להפסיק השתתפותו, על דעת עצמו, מכל סיבה, ישלם את דמי הלימוד ע"פ המפרט כדלקמן:
  • השתתף או התקיימו מפגש אחד, ישלם ב 30% משכר הלימוד.
  • השתתף או התקיימו 1 ועד 3 מפגשים ישלם ב 50% משכר הלימוד.
  • השתתף או התקיימו 4 מפגשים ומעלה ישלם את מלוא שכר הלימוד.
  • חישוב שכר הלימוד יחושב ע"פ מחיר המלא של הקורס ללא הנחות/הטבות במידה וניתנו במועד ההרשמה.

ביטול הרשמה לקוד האימון

 1. במקרה שהמועמד שילם מקדמה אך לא התקבל לקורס בהחלטת בית הספר, המועמד זכאי להחזר דמי הרישום.
 2. מקרה שמועמד נרשם ו/או התקבל לקורס, אך מבקש לבטל את הרישום תוך 14 יום ממועד ההרשמה ובלבד שלא התחיל הקורס, רשאי לבטל וישלם את דמי הרישום/מקדמה בלבד.
 3. במקרה שנרשם התקבל לקורס, אך מבקש לבטל את הרישום החל מ 14 יום לפני תחילת הלימודים, רשאי לבטל וישלם 10% משכר הלימוד ע"פ מחיר הקורס המלא.

ביטול השתתפות קוד האימון

 1.  במקרה שמשתתף מבקש להפסיק השתתפותו, על דעת עצמו, מכל סיבה, ישלם את דמי הלימוד ע"פ המפרט כדלקמן:
  • ההשתתף או התקיימו מפגש אחד ישלם ב 25% משכר הלימוד.
  • השתתף או התקיימו 1 ועד 4 מפגשים ישלם ב 50% משכר הלימוד.
  • השתתף או התקיימו 5 מפגשים ומעלה ישלם את מלוא שכר הלימוד.
  • חישוב שכר הלימוד יחושב ע"פ מחיר המלא של הקורס ללא הנחות/הטבות במידה וניתנו במועד ההרשמה.
  • משתתף בקוד האימון רשאי להשלים את ההסמכה בתוך 24 חודשים ממועד סיום תכנית הלימודים, על המשתתף לעדכן את החברה בכתב בכל שינוי בתהליך הסמכה, לרבות על הפסקתו או אי התחלתו זאת 60 יום לפני מועד התחלה או הפסקת ההסמכה.

ביטול הרשמה לאימון אישי

 1. במקרה שנרשם נרשם ו/או התקבל לתהליך אימון האישי, אך מבקש לבטל את הרישום עד 14 יום ממועד ההרשמה ובלבד שלא התחיל את תהליך האימון האישי, רשאי לבטל ולקבל החזר מלא.
 2. במקרה שנרשם התקבל לתהליך אימון האישי, אך מבקש לבטל את הרישום החל מ 14 יום לפני תחילת האימון האישי הראשון, רשאי לבטל וישלם %10 ממחיר תהליך ה אימון אישי המלא.

ביטול השתתפות באימון אישי

 1.  במקרה שמשתתף מבקש להפסיק השתתפותו, על דעת עצמו, מכל סיבה, ישלם את דמי הלימוד ע"פ המפרט כדלקמן:
  • ההשתתף או התקיימו מפגש אחד ישלם ב 25% ממחיר תהליך האימון.
  • השתתף או התקיימו 2 ועד 4 מפגשים ישלם ב 50% ממחיר תהליך האימון.
  • השתתף או התקיימו 5 מפגשים ומעלה ישלם את מלוא תהליך האימון.
  • חישוב שכר הלימוד יחושב ע"פ המחיר המלא של תהליך האימון האישי ללא הנחות/הטבות במידה וניתנו במועד ההרשמה.
 1. ביטול הרשמה או אי השתתפות מכל סיבה המזכה בזיכוי כספי מוגבלת לעד 3 חודשים מיום ההרשמה, במקרה של ביטול הרשמה, יושבו ע"י הסטודנט כל החומרים שהתקבלו מבית הספר, בטרם יתבצע זיכוי דמי לימוד.
 2. זיכוי נרשם שביטל השתתפות יבוצע בתוך 14 ימים מיום אישור ביטול העסקה. במקרה שבו התשלום בוצע באמצעות כרטיס אשראי, יבוצע ההחזר בזיכוי כרטיס האשראי של הלקוח, והודעה על כך תימסר לחברת האשראי.

תקנון השתתפות בקוד האימון

 1. המשתתף יצהיר כי ידוע לו כי במסגרת קורס קוד האימון יועברו תרגילים בעניינים הקשורים להתנהלותו האישית והבין אישית בתחומי החיים השונים והוא יאשר בזאת כי ידוע לו שכל התרגילים הנ"ל אינם מהווים תחליף לייעוץ פרטני אשר ניתן ע"י אנשי מקצוע מוסמכים. המשתתף מבין שאין בדברים שיאמרו במסגרת הקורס, הסדנה, אם במפורש ואם במשתמע, כדי להוות ייעוץ מקצועי שאינו במסגרת התוכנית.
 2. המשתתף יצהיר בזאת כי הובהר לו שלא ניתן לערוב לתוצאות התכנית וכי כל פעולה ו/או הימנעות מביצוע פעולה אשר יבחר לנקוט כתוצאה מהשתתפותו בקורס הנם באחריותו הבלעדית בלבד ואין לו ולא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בכל עניין הקשור ו/או הנגזר מהשתתפותי בקורס.
 3. המשתתף יאשר בזאת כי ברור לו שהתוכנית הנה בתחום האימון האישי בלבד , הוא פוטר מראש את חברת קוד המנצח בע"מ ו/או קוד האימון בע"מ ו/או מי מטעמן מכל אחריות באשר לטענה הקשורה לנזק עקיף ו/או ישיר שנגרם לי ו/או למי מטעמי בעקבות הסתמכותו על הדברים שנאמרו  במסגרת התוכנית לרבות דברים שנאמרו אם במפורש או במשתמע אשר עשויים להדמות לייעוץ או הכוונה בתחום הכלכלי או הפיננסי או זוגי.
 4. המשתתף יתחייב לשמור בסודיות מוחלטת כל מידע שהגיע ו/או שיגיע לידיו ו/או לידיעתו במישרין או בעקיפין במהלך ו/או בקשר עם השתתפותו בתוכניות הנ"ל. לצורך מסמך זה – "מידע" – כל המידע הנכלל בקורס לרבות, אך מבלי למעט, תוכן, ספרים, מצגות, הקלטות,  תרגילים, מסמכים, תמציתי אימון, דוגמאות, נתונים, תכניות, תוכנות, סודות מסחריים, מידע ביחס לזהות לקוחות, אנשים או גופים הבאים עם "קוד האימון" ו/או "קוד המנצח" במגע, מידע באשר לדרכי הפעולה של "קוד האימון" ו/או "קוד המנצח", מידע השייך ל "קוד האימון" ו/או "קוד המנצח" וכן כל פרט או נתון  הקשורים בנושאים המועברים על ידי "קוד האימון" ו/או "קוד המנצח" ו/או מי מטעמם בקורס בין בכתב ובין בעל-פה, הכול למעט מידע שהינו נחלת הכלל.
 5. ביחס למידע,  מתחייב המשתתף כדלקמן:
  • לא לגלות ו/או לגרום לגילוי ו/או להציג ו/או להעביר ו/או למכור ו/או לשכפל, בתמורה או שלא בתמורה את המידע, במישרין או בעקיפין וכן להימנע באופן מוחלט מהקלטה ו/או תיעוד ו/או צילומים של הקורס ו/או של כל חלק מתכנית הלימודים.
  • לא לעשות כל שימוש במידע או בכל חלק ממנו, במישרין או בעקיפין, לרבות בכנסים, מצגות, הרצאות, מפגשים, סדנאות ובכל אופן פומבי שהוא, בתמורה או שלא בתמורה, שלא במסגרת הקורס ולצורך השתתפותו בו.
  • מבלי לגרוע מן האמור לעיל ולהלן, ידוע למשתתף שהמידע הינו קניינה ורכושה הבלעדי של קוד האימון בע"מ, מוגן בזכויות יוצרים והוא בעל ערך רב ל"קוד האימון". ידוע לי כי מסירת המידע ו/או כל חלק ממנו לצד ג' כלשהו כמו הם שימוש בלתי מורשה בו, עלולים לגרום ל"קוד האימון" נזקים חמורים.
  • התחייבות זו תחול ללא הגבלת זמן אף לאחר סיום השתתפותי בקורס.
 6. למען הסדר הטוב ושמירה על הקריטריונים המקצועיים של מקצוע האימון, לרבות כללי האתיקה חל איסור מוחלט מלעסוק כמאמן ו/או באימון בשיטת קוד המנצח בשום צורה שהיא, לא בתשלום ולא בהתנדבות, בטרם השלמתי את הקורס, עברתי את המבחנים ,הגשתי את המשימות והוסמכתי כמאמן באופן פורמאלי, הפרתה של הנחייה זו תגרור עצירת השתתפות לצורך בירור וככל שאכן הופרה , הפסקת השתתפות.
 7. המשתתף יבין ויסכים שבמידה וחברת קוד האימון בע"מ ו/או סגל המנהלים , ע"פ שיקול דעתם הבלעדית, יחליטו מכל סיבה שהיא, שאין באפשרותם להסמיך אותו כמאמן, הם רשאים לא להסמיך אותו, ולאחר שקבל הסבר ונימוקי ההחלטה, אין ולא תהיה לו כל טענה בעניין.
 8. המשתתף מסכים לכך שבמהלך תהליך ההסמכה (הפרקטיקום) החברה תגייס ותשבץ עבורו חלק מהמתאמנים לצורך הסמכתו , ומתחייב בזאת לאמן ע"פ שיטת האימון בה הוכשר בתוכנית, לנהוג בהקפדה יתרה על כללי האתיקה והקוד האתי של קוד האימון,  המשתתף יסכים שחלק מתהליכי האימון עם המתאמנים שיאמן ימשכו ו/או יתארכו ו/א יתספו מפגשי אימון מעבר לשעות האימון הדרושות להסמכה ומתחייב להמשיך את תהליך האימון עד סיומו בהתאם להסכם האימוני.
 9. המשתתף יבין וידע שחברת קוד האימון משקיעה משאבים רבים ומשמעותיים בגיוס מתאמנים ויתחייב שעם סיום תוכנית הלימודים והפרקטיקום ולמשך 24 חודשים לא יתקשר בכל הסכם בכתב או שבע"פ ו/או אתחייב בכל התחייבות למתן שירותי ליווי ו/או אימון ו/או שירותים נלווים מהשירותים הנ"ל לכל מתאמן שהחברה גייסה או שהשתתף בתוכניות קוד המנצח, גם במקרים שהמתאמן לא סיים תוכנית כלשהי. וכל זאת מבלי שקיבל על כך אישור מראש ובכתב מהחברה. מובהר שבמקרה שהחברה אישרה מראש למאמן לתת שירותי אימון למתאמן אשר השתתף בתהליך אימון ו/או תוכנית אחרת של החברה, מוסכם על המאמן כי ההתקשרות עם המתאמן תעשה באמצעות החברה ושהחברה זכאית להחזר הוצאות בגין השיווק, אדמיניסטרציה, תפעול וכו' לתמורה בגין השירותים החיצוניים, ללא הגבלת זמן. בהתאם לתקנות לשכת המאמנים בישראל והאיגוד הבינלאומי לאימון על משתתף שמעוניין להפוך למאמן מוסמך לסיים הסמכתו (פרקטיקום) על כל דרישות ההסמכה בתוך 24 חודשים ממועד סיום קורס האימון. בתום 24 חודשים מסיום קורס האימון החברה אינה מתחייבת ואינה אחראית עוד בכל דרך ואופן על ההסמכה של המאמן, לרבות גיוס מתאמנים, שירותי הדרכה וכל סוג של מחויבת אחרת ותגמול כלשהו (לרבות תגמול סיום הסמכה).
 10. החברה תיידע והמשתתף ידע  שעשוי להיות מצולם ומוקלט במהלך מפגשי הקורס בין אם אמצעי הצילום וההקלטה גלויים לי ובין אם לאו. הוא ייתן לחברה זכות שימוש בלתי הדירה בצילומים והקלטות כאמור ויאשר כי זכויות היוצרים באלו שייכים לקוד המנצח וכי אין לו כל זכות ו/או דרישה ביחס אליהם. למרות האמור החברה מתחייבת, ככל שיש ביכולתה להסיר, להסיר צילום של המשתתף במידה ויציג את הצילום כפוגעני עבורו.
 11. המשתתף יאשר כי:
  • לא הורשע בעבירה פלילית כלשהי, בארץ או בחו"ל ו/או לא הורשע בעבירת משמעת בפני פורום כלשהו במקום עיסוק, מקום עבודה או מקום לימודים;
  • לא הוטלו עליו עבודות לתועלת הציבור, צווי מבחן או ענישה כלשהיא ללא הרשעה.
  • לא תלויים ועומדים כנגדו הליכי ערעור פלילי או דין משמעתי או כתב אישום או הליך חקירה אחר כלשהו.
 12. מצב בריאות המשתתף: המשתתף יצהיר שהנו אדם בקו הבריאות ואינו בהווה בטיפול פסיכולוגי, פסיכיאטרי, מיסטי כלשהו שמונע מממנו להשתתף בתוכנית ושאיננו נוטל תרופות לצורך טיפולים נפשיים ו/או פסיכיאטרים באופן קבוע. המשתתף יתחייב שבמידה ונוטל תרופות ו/או עבר/עובר טיפולים כאמור לעיל, באחריותו לתאם שיחה עם רכזת הקורסים וכי  השתתפותו בתוכנית הנה על פי שיקולו של בית הספר.
 13. המשתתף יחתום על תקנון השתתפות לאחר שקרא את כל האמור בתקנון ההשתתפות בתוכנית ולאחר שבדק את כל הצהרותיו והתחייבויותיו  באופן יסודי, לאחר שבדק את כל הסיכונים וערך את כל הבדיקות והבירורים וקיבל תשובות לכל השאלות ששאל לשביעות רצונו מתוך הבנה ומלאה ומתוך רצון חופשי, וחתימתו תחייב אותו לכל עניין ודבר.

שמירה על סודיות

 1. ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לאתר או בעת רכישת מוצרים בו, האתר יבקש מהלקוחות רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירות או לרכישת מוצרים.
 2. האתר אינו שומר מספרי כרטיסי אשראי ובמידה ויהיה צורך בזיכוי כספי יצטרכו הלקוחות לספק שוב את פרטי האשראי.
 3. האתר משתמש בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיו.
 4. חברת הסליקה הנותנת שירותי סליקה באתר הינה חברת קארדקום. במעמד ההזמנה, קרי הזנת פרטי כרטיס האשראי, מופעלים אמצעי אבטחה מגוונים, הפועלים על בסיס טכנולוגיית זיהוי, אימות, קידוד והצפנה מהמתקדמות בעולם, באופן שמאפשר להזמין שירות ולמסור את פרטי הלקוחות בביטחון.
 5. החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיהם האישיים ושל הלקוחות והמידע שנאסף על פעילותם באתר, אלא במקרים המפורטים להלן: במקרה של מחלוקת משפטית בין לקוח לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיו; אם הלקוח יבצע באתר פעולות בניגוד לדין; אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטי הלקוח או המידע אודותיו לצד שלישי; אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתר לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

דיוור ישיר אלקטרוני

 1. החברה מעוניינת לשלוח ללקוחותיה מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי. מידע כזה ישוגר ללקוח רק אם הנ״ל נתן הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת יוכל לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלתו. החברה לא תמסור את פרטיו האישיים של לקוח לצד שלישי כלשהו.

אחריות

 1. האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שייגרם למשתמשים ו/או לגולשים ו/או למזמינים ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
 2. במידה ונפלה טעות בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את האתר ו/או את החברה.
 3. בכל מקרה לא יישא האתר באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר. האתר לא ישא בכל אחריות לנזק עדיף ו/או תוצאתי.
 4. האתר אינו אחראי לשימוש שיעשו הלקוחות ו/או המזמינים במוצרים המוזמנים שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או האתר לרבות כל שימוש אחר בפריטים.

מתכונת ושפת הלימודים

 1. תוכניות הלימודים מתקיימות פרונטלית בעיר הרצליה, בשפה העברית.
 2. הדרכות מקצועיות אישיות ו/או קבוצתיות מתקיימות טלפונית ו/או דיגיטלית, בשפה העברית.

הוראות קורונה

 1. לאור מגפת הקורונה בישראל החברה מחוייבת להנחיות משרד הבריאות והוראות התו הירוק, להלן:
  • המשתתף בתוכנית הלימודים יציג לנציג מוסמך של החברה תעודת מתחסן או תעודת מחלים או בדיקת קורונה שלילית שנערכה 72 שעות, לפני כל מפגש.
  •  במהלך התוכנית על המשתתף חלה חובת עטית מסכת פנים ושמירת ריחוק חברתי.
  •  במידה והנחיות משרד הבריאות מונעים קיום מלא או חלקי של התוכנית במתכונת פרונטלית,  לחברה שמורה הזכות לשנות את מתכונת הלימודים למתכונת וירטואלית במערכת זום.
 

יצירת קשר ושירות לקוחות

ניתן לפנות להחברה בכל שאלה, בירור או הצעה לשיפור באמצעי התקשורת הבאים: דואר אלקטרוני: [email protected] משרדי קוד האימון: 051-2261627 כתובת למשלוח דואר: שארית הפליטה 47, חיפה
Scroll to Top